Mange snakker om …

SnakkOmPsyken.no er et nasjonalt tilbud for barn og unge hvor de kan dele alt om sin psykiske helse. Tjenesten er 100 % anonym og de snakker med en trygg voksen (fagperson). Med det nye chat-tjenesten ønsker Blå Kors å forebygge samt bidra til at færre barn utvikler tunge psykiske problemer. Det å snakke åpent om psyken er den beste medisinen. Chat-kanalen kan være en god start og en trygg arena for barn og unge for at de skal tørre å snakke med sine nærmeste om sin psyke. Derfor skal konseptet også treffe en mer voksen målgruppe.

Uansett hvor forskjellige vi er som mennesker, finner de fleste av oss alltid noe å snakke om. Været, religion, musikk, klima, skole, sport, sex, osv. Kort sagt, vi snakker mye sammen i løpet av en dag. Men en ting få snakker om, er hvordan vi egentlig har det. Vår psykiske helse. Konseptet »Mange snakker om … Få snakker om psyken! – SnakkOmPsyken» skal minne unge og voksne om akkurat dette, samt raskt linke budskap til avsender, SnakkOmPsyken.no. Med å folkeliggjøre psyken gjennom scener man kan kjenne seg igjen i, oppleves filmene som mer aktuelle enn om vi skulle fortalt om psyken på en mer pedagogisk og forventet måte. Innholdet i kampanjen inneholder tre film-konsepter som skal løse ulike oppgaver.

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
S&B-NBlå KorsBronse2019Kampanje

Ny blomstringstid

Agder Renovasjon IKS er ansvarlige for avfallshåndteringen i Arendal, Froland og Grimstad. Høsten 2019 fikk Agder renovasjon et nytt administrasjonsbygg, avfallsmottak og ny innkjørsel fra nye E18. Med ny vei oppstod det en ny blomstring i takt med utviklingen og fremtidige spennende planer for anlegget. Oppgaven vår var å sørge for at besøkende lett fant frem fra den nye veien, at allmennheten fikk godt informasjon, og skape helhetlige og inspirerende omgivelser på det nye anlegget. Agder Renovasjon ønsker å inspirere innbyggerne til økt miljøansvar.

Illustrasjonene er inspirert av natur og eventyr og representerer positiv forvandling. Sammen med den fargerike identiteten, vennlig- og jordnært uttrykk, blir viktige budskap lettere å kommunisere.

Det skal hele veien være en folkelig og humørfylt uttrykk som skaper gjenkjennelighet – det skal inspireres og informeres fremfor å rette pekefinger. Identiteten er fleksibel og dynamisk, og utvikler seg med virksomhetens og målgruppenes behov.

Agder Renovasjon sitt univers av figurer og grafikk snakker til alle typer mennesker. Unge, gamle og fremmedspråkelige – om du kommer kjørende fra Frolands indre bygder for å kaste søppel, eller skal få beskjed om når avfallet blir hentet i Centralgata 35 i Arendal by.

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
InnoventiAgder Renovasjon IKSBronse2019Illustrasjon

Vestfold og Telemark Fylkesvåpen

Som følge av den nye regionreformen ble nye Vestfold og Telemark Fylkeskommune (VTF) etablert fra 1.1 2020.
Våren 2018 gikk det ut invitasjon til innbyggere og skoleelever i begge fylker om å bidra med forslag til nytt fylkesvåpen. Forslagene skulle fungere som inspirasjon til design og utarbeidelse av fylkesvåpnet.

Selv om krav til heraldisk utforming opphørte i 2018 har vi etter oppdragsgivers ønske langt på vei fulgt etablerte prinsipper for utforming av heraldisk våpendesign. Begge symbolene er flatestilisert og designet fyller skjoldformen. Symbolene er nøysommelig formgitt i spente og elegante buer. Våpenet inneholder historiske særegenheter fra hvert av fylkene: Fra Telemark akantusslynger og fra Vestfold vikingskip.

Blasonering: Slik beskrives det nye våpenet på heraldisk:I rødt to opprett gull akantus-slynger over en gull framstevn av knarr.
Tinkturer: Fargene i det nye fylkesvåpenet for Vestfold og Telemark er rødt og gull, eller gult. Disse fargene symboliserer blant annet myndighet og visdom.

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
FundamentVestfold og Telemark FylkeskommuneBronse2019Håndverk

Kraft Litteraturfestival Identitet

Kraft Litteraturfestival arrangeres for første gang i Arendal 2020. Festivalen har som ambisjon å vekke leselyst, og formidle hvorfor skjønnlitteratur er en unnværlig del av samfunnsdebatten. Festivalen vil får nytt tema hvert år. I år er tema «Klima». Målgruppen er alle som leser skjønnlitteratur i Arendalsdistriktet, spesielt menn.
Oppdragsgiver ønsket en visuell identitet som:
– Bidrar til å oppnå posisjonen «festival med brodd» – en festival for litteratur som skaper ubehag, endring og bevegelse. Som viser hvilke innsikter og perspektiver som reportasjer og sakprosa ikke kan gi.
– Tiltrekker seg et flere menn enn en litteraturfestival vanligvis gjør
– Skaper ubehag og rom for refleksjon

Det bærende elementet i konseptet er en illustrasjon som setter festivaltemaet i perspektiv. Årets tema er «klima». Illustrasjonen skifter med tema, og har alltid logoen gjemt i motivet. Identiteten har i oppgave å skape ubehag og oppsikt. Skal den klare det, må illustrasjon og farger være uventet i kombinasjon med temaet. Illustrasjonen viser et ansikt med et tvetydig uttrykk i møte med «klima»: sinne, fortvilelse eller fornektelse. Fargene spiller på varme og temperatur, og unngår «miljøfargene» grønt og blått. Logo og typografiske elementer låner form fra klassisk boktypografi, og er en sober kontrast til den røffe illustrasjonen. Logoen kan leses som en åpen bok, en «K», en brodd, et sint ansikt, to penner som møtes.

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
InnoventiKraft LitteraturfestivalBronse2019Identitet - Grafisk design

Sørveiv 2019

Sørveiv er Sørlandets showcase-festival og ble i 2019 arrangert for 9. gang. I alle år har Sørveiv vist frem unge, lovende artister fra regionen, resten av Norge og Norden. I 2018 ble Sørveiv en enda bredere festival som innlemmet Sørveiv Tech som en selvstendig konferanse i dagene før musikkfestivalen.

Festivalen er en møteplass mellom artister og bransjeaktører, som åpner dører for ukjente artister, både til Norge og Europa. Sørveiv er en liten festival og anser det som en styrke. Det er de intime, personlige møtene festivalen tilrettelegger for, som skaper magiske øyeblikk – både for artister, publikum og bransjefolk.

I 2019 gikk Sørveiv for et komplett redesign, med ny logo og profil. I arbeidet med festivalen laget vi en digital møteplass for både festivalen og konferansen. Målet med nettsiden var å samle alt av informasjon på et sted, men gi de ulike arrangementene: Sørveiv Live, Music Conference og Sørveiv Tech sin unike plass på siden.

For å skape et helhetlig uttrykk laget vi samme oppsett for alle arrangementene og brukte de ulike fargene i logoen til å skille de fra hverandre. I tillegg var det viktig for kunden at billettene til de ulike arrangementene ble godt synlig for brukerne. Vi løste dette ved å legge opp faste knapper nederst på siden, med direkte link inn til billettsystemet.

Event systemet Marcato ble integrert på nettsiden.

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
AptumSørveivBronse2019Digitale flater

Skapet

Crème er en serie med premium iskrem fra Hennig-Olsen is. Innen småis kategorien konkurrerer Crème i segmentet ‘Ekstra nytelse’, som dekker behovet for å unne seg noe ekstra og ha en smakfull utskeielse i hverdagen. Raust og fristende. I 2019 tok nyheten Crème Peanøtt & Karamell, denne kategorien til helt nye høyder. Fløteis full av chunky biter, flytende sauser og dekket av et tykt sjokoladetrekk. Oppgaven var å utvikle et spisset kommunikasjonskonsept med tydelige, korte og visuelle diskriminatorer. Konseptet skulle kunne leve over tid, og være kanaluavhengig. Målgruppen var ‘nytelsesøkende’ menn og kvinner i alderen 20 -45 år, og kampanjen skulle trigge til prøving av nyheten, samt skape et etterlatt inntrykk om at Crème er MAX digg!

Gjennom konseptet ‘Tilfredsstill lysten’ skapte vi et spennende og tidløst univers for Crème. En pay-off som fungerte like godt som avsender for verdibyggende storytelling, til mer taktiske uttak. For å treffe målgruppen emosjonelt, lanserte vi det sjarmerende paret ‘Trine og Trond’, som alltid ender opp i et ego-‘tilfredsstill lysten’-øyeblikk, om Crème er et alternativ. I filmene ville vi vise himmelske smaksopplevelser og max digg, men uten å måtte spille på sensuelle nytelsesklisjeer, som ofte benyttes som stoppeffekt for denne typen fristende premiumprodukter. Filmene fikk en del som tok ‘produktporno’ på fullt alvor og ga vann i munnen, og en del som satt fokus på hverdagssituasjoner og ga et smil om munnen.

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
S&B-NHennig-Olsen IsBronse2019Film

Byvekstavtalen Kristiansandsregionen

Vest-Agder fylkeskommune ønsket å øke publikums kunnskap om hva en Byvekstavtale er og hvordan den fungerer. Hensikten var å skape forståelse for de virkemidlene en Byvekstavtale krever lokalt for å motta statlige
tilskudd til utvikling av infrastruktur i bystrøk. Her inngår upopulære tiltak som bompenger og færre
parkeringsplasser i sentrum. Målgruppen var voksne i 35-55 årsalderen som utgjør den største gruppen privatbilister.

Undersøkelser viste at det brede publikum hadde lite kunnskap om begrepet Byvekstavtale. Det er tungt og krevende å forklare med ord. Vi konkluderte med at en animasjon kunne gjøre jobben mer effektivt enn artikler i brosjyrer og på nett. Vår ambisjon var å fortelle hele historien audiovisuelt på under to minutter.

Vi utarbeidet et minimalistisk regions-univers hvor handling og historien fortelles. Budskapet er forenklet for å nå bredt ut til målgruppen. Den appellerer til fellesskapsfølelse (byen vår) og vår kollektive vilje til å bidra lokalt for å sikre et bedre miljø og unngå økt biltrafikk.

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
FundamentVest-Agder fylkeskommuneBronse2019Motion graphics / animasjon

1839

2019 ble det utviklet to nye øltyper i 1839 serien til Arendals bryggeri. «GUL» som er en klassisk pilsner som passer bra om sommeren og «RØD» som også er en klassisk pilsner som passer bra i vinterhalvåret.

Utgangspunktet for designet var ønske om et moderne utrykk på boksene, med sammenheng til bryggeriets historie og til resten av 1839 serien som vi har designet. Det er lagt vekt på at etiketten skal være lett gjenkjennelig i butikkhyllene og ikke minst henge sammen med resten av 1839 serien.

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
Tress DesignArendals BryggeriBronse2019Print - Grafisk design

Dvergsnes Vy

Fire eneboliger i høy prisklasse, rettet mot privatpersoner med god økonomi.

Dette er ikke vanlige boliger, det ønsket vi å formidle i et uvanlig prospekt: Limbundet hardback med tekstiltrekk i format av en LP. Tilgift ved boligkjøp er vi normalt skeptiske til, men her valgte vi å legge ved Joni Mitchells LP «Blue» bak i prospektet, og tilby platespilleren Technics SL-1210 GR og et vinylbord håndlaget av møbelsnekker Stian Herdal til alle som nynner «Summertime» ved innflytting.

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
FundamentKaspar StrømmeBronse2019Print - Reklame

Årskort Challenge

Dyreparken i Kristiansand har hvert år salgstopp av årskort som 
julegave i desember. Da selges også årskortet til rabattert pris.

På nyåret har Dyreparken behov for å skape ny oppmerksomhet
og boost i salget av årskort. Denne utfordringen fikk vi i januar 2019. Det geografiske nedslagsfeltet for kampanjen var Agder, med kjerneområde
fra Mandal til Arendal. Målgruppen er primært barnefamilier (barn 3-12 år). Ikke alle kjenner til hva Dyreparken tilbyr 365 dager i året, hva prisen egentlig 
er sammenliknet med mye annet og hvilke fordeler et årskort i Dyreparken gir.

Strategien bak løsningen baserte seg på innsikten om at få visste nok om hva
det å ha årskort i Dyreparken innebærer. Målgruppen trengte mer informasjon. Dette ble dramatisert gjennom et tema «Årskort Challenge». Kampanjen ble kjørt i SoMe, og vi trengte sterk stoppeffekt for 
å sikre at budskapet ble fanget opp. Da måtte vi ty til litt av det Dyreparken har å by på av unike opplevelser. Vi rigget en Dyreparken-profilert boks og utfordret tilfeldige på gata i ulike byer på Sørlandet om å dytte armen nedi boksen, kjenne på innholdet og gjette hva det kunne være. Det ga oss masse fryktinngytende reaksjoner som vi kunne skape teasere ut av. Samtidig fikk vi gjennom ordinære spørsmål kommunisert budskapet om alle fordelene ved å ha årskort.

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
S&B-NDyreparkenBronse2019Sosiale Medier