SablaBra 2023 er utsatt

Informasjon om innlevering/premieutdeling kommer!

Sabla Bra Reklame er en regional reklame- og designkonkurranse på Sørlandet.
Formålet med konkurransen er å vise det beste av kommunikasjon og design fra landsdelen.

Jury

Fem jurymedlemmer får tildelt alle innsendte arbeid, og vil hver for seg jobbe seg fram til en egenvurdert shortlist. Etter at alle har sortert ut noenlunde lik mengde jobber fra alle kategoriene innkalles de til et felles møte for hele juryen. Da velges det ut 5 nominerte i hver kategori, og hvilke jobber som skal premieres bronse, sølv og gull.

Se årets jury

Fjorårets vinnere