Om Sabla Bra

Sabla Bra Reklame er en regional reklame- og designkonkurranse på Sørlandet.
Formålet med konkurransen er å vise det beste av kommunikasjon og design fra landsdelen.

Hovedoppgaven er å samle reklamebransjen for å la seg inspirere av hverandres arbeid,
samtidig som man har en sunn konkurranse byråene imellom.

Sabla Bra håper flere skal bli oppmerksom på all den gode reklamen som blir produsert i sør
og streber etter å øke ambisjonsnivået, samt inspirere til innovasjon og kreativitet​.

Sabla Bra gjengen

Cecilie Fosselie

Eivind Haugstad

Pia K. Lehtinen

Tonje Torkildsen

Nicolai Bye

Birgitte Hodne

Lisa Mari Bynes

Tusen takk til Ina Emilie W. Bergmann og Svenn Finnvold som har produsert nettsiden, og til Xpressprint som har produsert alt av dekor og materiell til selve prisutdelingene.