Om Sabla Bra

Sabla Bra Reklame er en regional reklame- og designkonkurranse på Sørlandet.
Formålet med konkurransen er å vise det beste av kommunikasjon og design fra landsdelen.

Hovedoppgaven er å samle reklamebransjen for å la seg inspirere av hverandres arbeid,
samtidig som man har en sunn konkurranse byråene imellom.

Sabla Bra håper flere skal bli oppmerksom på all den gode reklamen som blir produsert i sør
og streber etter å øke ambisjonsnivået, samt inspirere til innovasjon og kreativitet​.

Sabla Bra gjengen

Cecilie Fosselie

Eivind Haugstad

Ina Emilie W. Bergmann

Pia K. Lehtinen

Nina Bråthen-Nordland

Tonje Torkildsen

Tusen takk til Svenn Finnvold som har kodet nettsiden, og til Xpressprint som har produsert alt av dekor og materiell.