Kategorier

Aktivering

Kategorien favner bredt og handler om jobber der man på en kreativ og innovativ måte klarer å skape interaksjon mellom avsender og målgruppe, alt fra eventarrangementer til andre typer virkemidler som tydelig skaper delaktighet eller engasjement. Det er viktig å få tydelig frem hvorfor bidraget hører hjemme i kategorien Aktivering, og beskrive hva som er det aktiverende elementet/ideen. Målet for denne kategorien er ikke effekt, men den gode ideen som evner å skape noe utenom det vanlige, og kommunikasjon der det fysiske eller digitale møtet mellom avsender og målgruppe står sentralt. Kan ikke sendes inn i andre kategorier, med unntak av som en del av Kampanje. God idé og god gjennomføring er kriteriene.

Åpen klasse

Finner du ikke en plass blant de andre kategoriene? Da er det her arbeidet skal inn! Nye og innovative jobber og løsninger som av andre årsaker ikke har en naturlig plass i de øvrige kategoriene. I åpen klasse vil vi se etter alle faglige aspekter i et arbeid og hvordan de samspiller, og kan for eksempel være foto, 3D illustrasjoner, typografi, installasjoner og egenmarkedsføring. Kriteriet er fremdeles at arbeidet skal ha en kommersiell funksjon som bør kunne redegjøres for. Fokus er på god idé og god utførelse.

Audio

Alt fra podcast (kommersielt innhold), voiceover, radioreklame, jingle/musikkstykker og soundbytes. Inkluderer også innovativ bruk av lyd i andre kanaler. Arbeidet må ha tydelig kommersiell avsender. Her vektlegges god idé i samspill med god utførelse.

Digital design

Design til digitale flater som for eksempel nettsider, apper, digitalannonser, egen design for mobile flater, digitale rapporter og bedriftspresentasjoner. Alle bransjer og bruksområder. Fokuset skal ligge på god design og brukeropplevelse.

Film

Kategorien inkluderer alt av kommersiell oppdragsfilm som er sendt på TV-kanaler, kino eller nett. Eksempel; reklame-film, info-film, prerolls osv. Her vektlegges god idé i samspill med god utførelse.

Grafisk design

Design til alle typer trykte medier, alle bransjer og bruksområder. Eksempler: Årsrapporter, brosjyrer, bøker, kataloger, aviser, tidsskrifter og magasiner, inkludert trykte annonser i disse, platecover, bokomslag, kalendere og emballasjedesign, men ikke logo eller visuell identitet. Fokuset skal ligge på god design.

Håndverk

Håndverket – det som for alvor bidrar til å løfte ideen. Her er det altså kvaliteten i håndverket som primært skal bedømmes. Eksempler: Tekst, foto, film, art direction, design, produksjon, ux, emballasjedesign m.m. Arbeider som sendes inn i håndverk kan også sendes inn i andre kategorier, med unntak av Illustrasjon og Åpen klasse. NB! Husk å definere hva du mener er vurderingskriteriene for jobben tydelig i innsendelsen.

Illustrasjon

Illustrasjon til annonser og kampanjer for varer, tjenester eller produkter, så vel på trykk som i digitalt format. Bøker, plakater, annonser, platecover osv. Her vektlegges den håndverksmessige utførelsen.

Kampanje, liten

Kampanje i alle typer medier, der ett konsept er tatt ut i maks to medium og innenfor samme kampanjeperiode. En og samme kampanje kan ikke deles opp i flere kampanjer, dvs mindre kampanjer som tydelig er del av en større, vil bli vurdert samlet. Eksempel kan være en ren print-kampanje, film-kampanje, ren utendørs, ren SoMe osv. Juryen vil i denne kategorien ha fokus på kvaliteten i grunnideen, helhetlig gjennomføring og hvordan elementer evner å utnytte kanalen den opptrer i. Merk: Enkeltarbeider som sendes inn i kategorien Kampanje liten kan også sendes inn i andre kategorier.

Kampanje, stor

Kampanjer i alle former hvor samme konsept er tatt ut i tre eller flere medier (feks utendørs, digital og film), og innenfor samme kampanjeperiode. En og samme kampanje kan ikke deles opp i flere kampanjer, dvs mindre kampanjer som tydelig er del av en større, vil bli vurdert samlet eller annullert. Eksempler på hva vi mener med medier: Annonser, boards, sosiale medier, nettbannere, kampanje-/microsites, apper, film, radio, DM, event osv. Juryen vil i denne kategorien ha fokus på kvaliteten i grunnideen, helhetlig gjennomføring og hvordan elementer evner å utnytte kanalen den opptrer i. Merk: Enkeltarbeider som sendes inn i kategorien Kampanje stor kan også sendes inn i andre kategorier.

Logodesign

Enkeltstående logo eller logoanimasjon for bedrifter og organisasjoner, både privat og offentlig sektor, for alle flater og bruksområder. Jobber som ikke har flere eller helhetlige løsninger, og jobber som IKKE kvalifiserer til Visuell Identitet. Her vil fokus ligge på god design, god ide og/eller god utførelse.

Motion Graphics - Animasjon

Kategorien omfavner jobber der motion graphics står sentralt i leveransen, som for eksempel animerte 3D-bilder, fx-effekter, introfilmer, vignetter, bumpere, og visual effects (VFX). Fokuset vil ligge på godt håndverk og fortellerevne.

Online

Alle former for kommunikasjonsideer der sosiale medier eller digitale kommunikasjonsflater som feks Meta, Youtube, Pinterest, TikTok, Snap, Polaris, Schibsted, digital utendørs, email, konseptuell bruk av influencere eller tilsvarende kanaler spiller en vesentlig rolle. Dette er en bred kategori med plass til alt fra displayannonser, kreativ bruk av selve mediet til et stykke kommunikasjon der bruk av et online medium var essensielt. Her vektlegges idé og hvordan den evner å fange oppmerksomhet til målgruppen.

Samfunnskommunikasjon

Jobber utført for ikke-kommersielle eller veldedige aktører, som feks Røde Kors, Frelsesarmeen, Amnesty, Blå Kors eller holdningskampanjer ifm rus, miljø, helse ol. Film, print, digital, stunts, events, PR eller andre tiltak. Enkeltarbeid eller kampanje. Ekskludert er design for ideelle organisasjoner, som skal leveres i design-kategoriene. Veldedige jobber kan naturlig nok ikke sendes inn i Online, Film, Audio, Aktivering, Åpen Klasse eller Kampanjekategoriene i tillegg til Samfunnskommunikasjon. Her vektlegges både ide og gjennomføring som sammen evner å engasjere og vekke mottaker til aksjon.

Student

Arbeid utført av studenter eller elever som er under utdannelse. Arbeid utført for fiktive kunder på eget initativ eller som en skoleoppgave, både av enkeltpersoner og elevgrupper. Her vektlegges både det kreative aspektet og den håndverksmessige utførelsen.

Visuell identitet

Visuell identitet for bedrifter og organisasjoner for privat og offentlig sektor. Eksempler: Helhetlig visuell identitet, inkluderer både ny design og redesign. Her vil totalinntrykket av samspillet mellom flere elementer, samt idé og håndverk vektlegges. Kan ikke sendes inn i Grafisk Design, Logodesign eller Digital Design.