Kategorier

Motion Graphics - Animation

Kategorien inneholder alt av animasjoner og motion graphics publisert på offentlige flater. Eksempel; vignetter, bumpere, supere, åpningssekvenser og visual effects (VFX) i enhver form. Fokuset vil ligge på godt håndverk og fortellerevne.

Åpen klasse

Finner du ikke en plass blant de andre kategoriene? Da er det her arbeidet skal inn! Nye og innovative jobber og/eller jobber som av andre årsaker ikke har en naturlig plass i de øvrige kategoriene. Studentjobber skal også sendes inn i Åpen klasse. I åpen klasse vil vi se etter alle faglige aspekter i et arbeid, og hvordan de samspiller.

Grafisk design - Digitale flater

Design til digitale medier, alle bransjer og bruksområder. Eksempler; nettsider, apper, design for mobile flater, digitale årsrapporter osv. Fokuset skal ligge på god design og brukeropplevelse.

Film

Kategorien inkluderer alt av film som er sendt på linjære TV-kanaler; kino eller nett. Eksmpel; reklame-film, info-film, musikk-video osv. Her vektlegges det narrative i samspill med det håndverksmessige.

Print - Grafisk design

Design til alle typer trykte medier, alle bransjer og bruksområder. Eksempler: Årsrapporter, brosjyrer, bøker, kataloger, aviser, tidsskrifter og magasiner, platecover, bokcovere, kalendere og emballasjedesign. 
Fokuset skal ligge på god design.

Håndverk

Håndverket – det som for alvor bidrar til å løfte ideen. Her er det altså kvaliteten i håndverket som blir bedømt, ikke den kreative ideen som ligger til grunn for kommunikasjonen. Arbeider som sendes inn i Håndverk kan også sendes inn i andre kategorier. Eksempler: Tekst, foto, art direction, design, produksjon, ux m.m. NB! Husk å skrive tydelig i innsendelsen hva som skal bedømmes i jobben!

Grafisk design - Identitet

Visuell identitet for bedrifter og organisasjoner – private og offentlige, i alle bransjer på alle flater. Eksempler: logo, symboler, typografi, farger, firma-trykksaker osv. Her vil samspillet mellom idé og håndverk vektlegges.

Illustrasjon

Illustrasjon til annonser og kampanjer for varer, tjenester eller produkter, så vel på trykk som i digitalt format. Bøker, plakater, annonser, platecover osv. Her vektlegges den håndverksmessige utførelsen.

Kampanje

Kampanjer i alle former hvor samme konsept er tatt ut over to eller flere medier, og innenfor et gitt tidsrom. En og samme kampanje kan ikke deles opp i flere kampanjer for å høste flere premier i samme kategori. Arbeider som sendes inn i Kampanje kan også sendes inn i andre kategorier. Eksempler på hva vi mener med medier: Annonser, boards, sosiale medier, nettbannere, kampanje-/microsites, apper, film, radio, DM osv. Her vil idé være sterkt vektlagt.

Print - Reklame

Alt av kommunikasjon på trykte medier. Er det laget en serie, kan hele serien sendes inn og vurderes som en jobb. Eksempel; annonser, DM, boards, plakat og flyers. God ide og kommunikasjon vektlegges.

Sosiale medier

Alle former for ideer og kampanjer der sosiale medier spiller en vesentlig rolle. Dette er en bred kategori, med plass til alt fra kreativ bruk av selve mediet til et stykke kommunikasjon der spredning og engasjement sto i sentrum. Det trenger ikke å være en kampanje for å sende inn – her har vi også plass til gode ideer distribuert i én eneste post! Her vektlegges idé og hvordan den evner å fange oppmerksomhet til målgruppen.

Utendørs/Stunt/Event/Installasjon

Kategorien favner vidt, og inkluderer både digitale og fysiske flater utendørs, og kommunikasjon der det fysiske møtet mellom avsender og målgruppe står sentralt. 
Eksempler: stands, superboards, buss ut-/innside, skilt- og informasjonssystemer, installasjons-, retail- og utstillings-design. Gjelder også boardsjobber som går utover den trykte flaten (f.eks. busskur). Her vil både design, kommunikasjon og idé vektlegges, samt deres samspill.