Årskort Challenge

Dyreparken i Kristiansand har hvert år salgstopp av årskort som 
julegave i desember. Da selges også årskortet til rabattert pris.

På nyåret har Dyreparken behov for å skape ny oppmerksomhet
og boost i salget av årskort. Denne utfordringen fikk vi i januar 2019. Det geografiske nedslagsfeltet for kampanjen var Agder, med kjerneområde
fra Mandal til Arendal. Målgruppen er primært barnefamilier (barn 3-12 år). Ikke alle kjenner til hva Dyreparken tilbyr 365 dager i året, hva prisen egentlig 
er sammenliknet med mye annet og hvilke fordeler et årskort i Dyreparken gir.

Strategien bak løsningen baserte seg på innsikten om at få visste nok om hva
det å ha årskort i Dyreparken innebærer. Målgruppen trengte mer informasjon. Dette ble dramatisert gjennom et tema «Årskort Challenge». Kampanjen ble kjørt i SoMe, og vi trengte sterk stoppeffekt for 
å sikre at budskapet ble fanget opp. Da måtte vi ty til litt av det Dyreparken har å by på av unike opplevelser. Vi rigget en Dyreparken-profilert boks og utfordret tilfeldige på gata i ulike byer på Sørlandet om å dytte armen nedi boksen, kjenne på innholdet og gjette hva det kunne være. Det ga oss masse fryktinngytende reaksjoner som vi kunne skape teasere ut av. Samtidig fikk vi gjennom ordinære spørsmål kommunisert budskapet om alle fordelene ved å ha årskort.

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
S&B-NDyreparkenBronse2019Sosiale Medier