Bryggebyen

Bryggebyen er en ny bydel i Arendal. 700 boliger skal bygges de neste 10 årene. Arkitekturen i Bryggebyen er variert og sjarmerende, og utformet for et sosialt nabolag på bryggekanten. Kampanjen har to målgrupper: 1) Politikere og offentlig administrasjon, for å skape politisk aksept for byggeprosjektet 2) Privatpersoner i arendalsdistriktet, for å skape goodwill hos naboer og kjøpslyst.

Kampanjen i forkant av salgsstart hadde tre mål: 1) Vedtatt reguleringsplan for området 2) Etablere merkevaren Bryggebyen som en ny og fremtidsrettet bydel, tilgjengelig for alle 3) Selge 40% av første byggetrinn (82 leiligheter) så fort som mulig. Kampanjen startet i august 2018, salgsstart mars 2019.

Kampanjekonseptet er “Bryggebyen for alle” – en nyskapende, inkluderende bydel ved sjøen. Bryggebyen blir fremstilt som et tilskudd til Arendal, med nye friområder tilgjengelig for alle.

PR-arbeidet selger inn saker til pressen som bygger assosiasjonene, og forteller om fremdrift i prosjektet. All visuell kommunikasjon danner et bilde av en sosial bydel ved vannet. Events, annonsering og dialog i sosiale medier bygger merkevare og holder interessentene varme.

Resultater:
Reguleringspan enstemmig vedtatt i bystyre
Flere dobbeltsider
Begreper fra kommunikasjonsstrategien («fremtid», «ny», «Hele arendals bydel») brukt av pressen
1009 interessenter for 82 leiligheter ved salgsstart
485 personer på lanseringsmøte
40% solgt etter 30 dager

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
InnoventiArendals FossekompaniSølv2019Kampanje