Ny blomstringstid

Agder Renovasjon IKS er ansvarlige for avfallshåndteringen i Arendal, Froland og Grimstad. Høsten 2019 fikk Agder renovasjon et nytt administrasjonsbygg, avfallsmottak og ny innkjørsel fra nye E18. Med ny vei oppstod det en ny blomstring i takt med utviklingen og fremtidige spennende planer for anlegget. Oppgaven vår var å sørge for at besøkende lett fant frem fra den nye veien, at allmennheten fikk godt informasjon, og skape helhetlige og inspirerende omgivelser på det nye anlegget. Agder Renovasjon ønsker å inspirere innbyggerne til økt miljøansvar.

Illustrasjonene er inspirert av natur og eventyr og representerer positiv forvandling. Sammen med den fargerike identiteten, vennlig- og jordnært uttrykk, blir viktige budskap lettere å kommunisere.

Det skal hele veien være en folkelig og humørfylt uttrykk som skaper gjenkjennelighet – det skal inspireres og informeres fremfor å rette pekefinger. Identiteten er fleksibel og dynamisk, og utvikler seg med virksomhetens og målgruppenes behov.

Agder Renovasjon sitt univers av figurer og grafikk snakker til alle typer mennesker. Unge, gamle og fremmedspråkelige – om du kommer kjørende fra Frolands indre bygder for å kaste søppel, eller skal få beskjed om når avfallet blir hentet i Centralgata 35 i Arendal by.

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
InnoventiAgder Renovasjon IKSBronse2019Illustrasjon

En ny blomstringstid

Agder Renovasjon har en godt etablert identitet med folkelig og humørfylt illustrasjon som et viktig virkemiddel for å inspirere innbyggerne til økt miljøansvar. Illustrasjonene utvikler seg i takt med selskapet og representerer den positive forvandlingen til Agder Renovasjon, som går fra å være en søppelplass til et Grønt kompetanse-og formidlingssenter. Bedriften får en stadig viktigere rolle i formidlingen av gode holdninger knyttet til miljøansvar.

Den jordnære og fargerike identiteten er lett å forstå og snakker til alle typer mennesker i samfunnet. Formspråket er inspirert av natur og eventyr og underbygger positiv forvandling. De gir gode assosiasjoner, personlighet og varme til det nye bygget, og omgivelsene. Et folkelig og humørfylt språk forsterker uttrykket. Vi valgte å kalle avfallsmottaket «Miljøpark» fremfor avfallsmottak. Dette passer bedre med bedriftens visjoner som besøkssted og formidlingssenter for barn og voksne.

Juryens kommentar: Årets vinner er et sjarmerende konsept og et imponerende stykke arbeid, hvor identiteten er tatt ut i mange flater på en eksepsjonell god måte.

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
InnoventiAgder Renovasjon IKSGull2019Åpen klasse