Bryggebyen

Bryggebyen er en ny bydel i Arendal. 700 boliger skal bygges de neste 10 årene. Arkitekturen i Bryggebyen er variert og sjarmerende, og utformet for et sosialt nabolag på bryggekanten. Kampanjen har to målgrupper: 1) Politikere og offentlig administrasjon, for å skape politisk aksept for byggeprosjektet 2) Privatpersoner i arendalsdistriktet, for å skape goodwill hos naboer og kjøpslyst.

Kampanjen i forkant av salgsstart hadde tre mål: 1) Vedtatt reguleringsplan for området 2) Etablere merkevaren Bryggebyen som en ny og fremtidsrettet bydel, tilgjengelig for alle 3) Selge 40% av første byggetrinn (82 leiligheter) så fort som mulig. Kampanjen startet i august 2018, salgsstart mars 2019.

Kampanjekonseptet er “Bryggebyen for alle” – en nyskapende, inkluderende bydel ved sjøen. Bryggebyen blir fremstilt som et tilskudd til Arendal, med nye friområder tilgjengelig for alle.

PR-arbeidet selger inn saker til pressen som bygger assosiasjonene, og forteller om fremdrift i prosjektet. All visuell kommunikasjon danner et bilde av en sosial bydel ved vannet. Events, annonsering og dialog i sosiale medier bygger merkevare og holder interessentene varme.

Resultater:
Reguleringspan enstemmig vedtatt i bystyre
Flere dobbeltsider
Begreper fra kommunikasjonsstrategien («fremtid», «ny», «Hele arendals bydel») brukt av pressen
1009 interessenter for 82 leiligheter ved salgsstart
485 personer på lanseringsmøte
40% solgt etter 30 dager

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
InnoventiArendals FossekompaniSølv2019Kampanje

Ny blomstringstid

Agder Renovasjon IKS er ansvarlige for avfallshåndteringen i Arendal, Froland og Grimstad. Høsten 2019 fikk Agder renovasjon et nytt administrasjonsbygg, avfallsmottak og ny innkjørsel fra nye E18. Med ny vei oppstod det en ny blomstring i takt med utviklingen og fremtidige spennende planer for anlegget. Oppgaven vår var å sørge for at besøkende lett fant frem fra den nye veien, at allmennheten fikk godt informasjon, og skape helhetlige og inspirerende omgivelser på det nye anlegget. Agder Renovasjon ønsker å inspirere innbyggerne til økt miljøansvar.

Illustrasjonene er inspirert av natur og eventyr og representerer positiv forvandling. Sammen med den fargerike identiteten, vennlig- og jordnært uttrykk, blir viktige budskap lettere å kommunisere.

Det skal hele veien være en folkelig og humørfylt uttrykk som skaper gjenkjennelighet – det skal inspireres og informeres fremfor å rette pekefinger. Identiteten er fleksibel og dynamisk, og utvikler seg med virksomhetens og målgruppenes behov.

Agder Renovasjon sitt univers av figurer og grafikk snakker til alle typer mennesker. Unge, gamle og fremmedspråkelige – om du kommer kjørende fra Frolands indre bygder for å kaste søppel, eller skal få beskjed om når avfallet blir hentet i Centralgata 35 i Arendal by.

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
InnoventiAgder Renovasjon IKSBronse2019Illustrasjon

Stine Sofies Foreldrepakke

Stine Sofie Foreldrepakke er et informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre. Programmet skal styrke foreldrerollen, gi støtte og verktøy til å håndtere det som er krevende, og forebygge situasjoner som er utrygge og farlige for barnet.

Programmet bygger på 10 smarte tips til småbarnsforeldre. Sammen med tipsene kommer flere filmer, en egen foreldre-app og ei foreldrebok. For jordmødre, leger, helsesykepleiere, barnepleiere og andre fagfolk vil programmet være et viktig samtaleverktøy i svangerskapsomsorgen, på sykehuset og på helsestasjonen etter fødsel. Foreldrepakken er et av tre prosjekter i Stine Sofies Livsløpsprogram. Prosjektene omhandler barn og foreldre fra før fødselen til barnehage og skolealder.

Bak Foreldrepakken ligger det lang jobb med strategi, workshops og navnevalg. Brukerintervjuer med vordende foreldre ga oss innsikt i målgruppenes faktiske behov. Kampanje materialet ble spesielt rettet mot fedre, som kan føle seg utelatt i kommunikasjon som handler om foreldrerollen. Foreldrene får kunnskap og konkrete tips i filmer, bøker og app rundt utfordringene de vil møte i småbarnslivet. De nøytrale figurene gjør at mange foreldre kan kjenne seg igjen i situasjonene som er illustrert. En myk og vennlig form gjør vanskelige tema, som vold mot barn, lettere å snakke om. Illustrasjonene skaper også en distanse som gjør det lettere å forholde seg disse temaene.

Juryens kommentar: Årets vinnerbidrag er godt gjennomført med et helhetlig særpreg. Kloke konseptuelle grep viser god bredde og presenterer et rikt univers.

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
InnoventiStine Sofies StiftelseGull2019Illustrasjon

Kraft Litteraturfestival Identitet

Kraft Litteraturfestival arrangeres for første gang i Arendal 2020. Festivalen har som ambisjon å vekke leselyst, og formidle hvorfor skjønnlitteratur er en unnværlig del av samfunnsdebatten. Festivalen vil får nytt tema hvert år. I år er tema «Klima». Målgruppen er alle som leser skjønnlitteratur i Arendalsdistriktet, spesielt menn.
Oppdragsgiver ønsket en visuell identitet som:
– Bidrar til å oppnå posisjonen «festival med brodd» – en festival for litteratur som skaper ubehag, endring og bevegelse. Som viser hvilke innsikter og perspektiver som reportasjer og sakprosa ikke kan gi.
– Tiltrekker seg et flere menn enn en litteraturfestival vanligvis gjør
– Skaper ubehag og rom for refleksjon

Det bærende elementet i konseptet er en illustrasjon som setter festivaltemaet i perspektiv. Årets tema er «klima». Illustrasjonen skifter med tema, og har alltid logoen gjemt i motivet. Identiteten har i oppgave å skape ubehag og oppsikt. Skal den klare det, må illustrasjon og farger være uventet i kombinasjon med temaet. Illustrasjonen viser et ansikt med et tvetydig uttrykk i møte med «klima»: sinne, fortvilelse eller fornektelse. Fargene spiller på varme og temperatur, og unngår «miljøfargene» grønt og blått. Logo og typografiske elementer låner form fra klassisk boktypografi, og er en sober kontrast til den røffe illustrasjonen. Logoen kan leses som en åpen bok, en «K», en brodd, et sint ansikt, to penner som møtes.

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
InnoventiKraft LitteraturfestivalBronse2019Identitet - Grafisk design

festivalkraft.no

Kraft Litteraturfestival arrangeres for første gang i Arendal 2020. Festivalen har som ambisjon å vekke leselyst, og formidle hvorfor skjønnlitteratur er en unnværlig del av samfunnsdebatten. Festivalen vil får nytt tema hvert år. I år er tema «Klima». Målgruppen er alle som leser skjønnlitteratur i Arendalsdistriktet, spesielt menn. Oppdragsgiver ønsket et nettsted som bidrar til å oppnå posisjonen «festival med brodd» – en festival for litteratur som skaper ubehag, endring og bevegelse. En festival som viser hvilke innsikter og perspektiver som reportasjer og sakprosa ikke kan gi. Nettstedet skal, i tillegg til å gi alt av nødvendig informasjon, vise at festivalen skaper ubehag og rom for refleksjon.

For å komme fort på lufta er nettstedet bygget som en enkel onepager.
Det bærende elementet i det visuelle uttrykket er en illustrasjon som setter festivaltemaet – i år: “klima” – i perspektiv.. Illustrasjonen viser et ansikt med et tvetydig uttrykk i møte med «klima»: sinne, fortvilelse eller fornektelse. Fargene spiller på varme og temperatur, og unngår «miljøfargene» grønt og blått. Logo og typografiske elementer låner form fra klassisk boktypografi, og er en sober kontrast til den røffe illustrasjonen. Små animasjoner som dukker opp når brukeren scroller bidrar til å vedlikeholde interesse og skape et raffinert uttrykk.

Juryens kommentar: I år deles det ut to gull i denne kategorien. Festivalkraft.no viser sterk visuell utforming.

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
InnoventiKraft LitteraturfestivalGull2019Digitale flater

Gutten og dragen

Stine Sofie Senteret er et nasjonalt senter for barn som er utsatt for vold eller overgrep. Voldsutsatte barn sliter ofte med å håndtere og forstå egne følelser. Dette kan føre til psykiske lidelser, skolefrafall. og i verste fall at de gjentar overgrepene de selv er blitt utsatt for. Stine Sofie Senteret hjelper barn å mestre egne følelser og håndtere vonde erfaringer. Slik blir barnet herre over eget liv. Filmen skal bidra til å fortelle om endringen og mestringen voldsutsatte barn kan oppleve på Stine Sofie Senteret Filmen, og gjøre senteret mer kjent hos fagfolk og berørte familier. Filmen blir sendt på TV på reklamefrie dager (helligdager i jul og påske).

Filmen etablerer «dragetemming» som metafor for arbeidet på Stine Sofie Senteret, og kommuniserer komplekse problemer kortfattet og emosjonelt. Dragene representerer vonde følelser som angst, sinne og skam. Når barnet temmer dragen, lærer det å forstå og leve med vonde følelser og minner. Det blir herre i eget liv.I filmen møter vi et barn som er alene i skogen med en vilter drage. En trygg og vennlig voksen fra Stine Sofie Senteret møter dem. Den voksne har også en drage, men den er tam. Sammen går de til senteret. Der møter de flere barn, som alle trener på å temme sine drager. Barnet opplever at det ikke er alene, og at det klarer å temme dragen sin.

Juryens kommentar: Årets gullvinner er en fin løsning på vanskelig tematikk. Den gode metaforbruken forsterkes gjennom illustrasjonene og formidler mye på en kort og elegant måte.

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
InnoventiStine Sofie SenteretGull2019Motion graphics / animasjon

En ny blomstringstid

Agder Renovasjon har en godt etablert identitet med folkelig og humørfylt illustrasjon som et viktig virkemiddel for å inspirere innbyggerne til økt miljøansvar. Illustrasjonene utvikler seg i takt med selskapet og representerer den positive forvandlingen til Agder Renovasjon, som går fra å være en søppelplass til et Grønt kompetanse-og formidlingssenter. Bedriften får en stadig viktigere rolle i formidlingen av gode holdninger knyttet til miljøansvar.

Den jordnære og fargerike identiteten er lett å forstå og snakker til alle typer mennesker i samfunnet. Formspråket er inspirert av natur og eventyr og underbygger positiv forvandling. De gir gode assosiasjoner, personlighet og varme til det nye bygget, og omgivelsene. Et folkelig og humørfylt språk forsterker uttrykket. Vi valgte å kalle avfallsmottaket «Miljøpark» fremfor avfallsmottak. Dette passer bedre med bedriftens visjoner som besøkssted og formidlingssenter for barn og voksne.

Juryens kommentar: Årets vinner er et sjarmerende konsept og et imponerende stykke arbeid, hvor identiteten er tatt ut i mange flater på en eksepsjonell god måte.

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
InnoventiAgder Renovasjon IKSGull2019Åpen klasse

Julianes Kokebok

Juliane er en grønnsaksentusiast som har ambisjon om å bli en ressursperson for grønn matlaging. Oppskriftene er ifølge henne selv ”et sammensurium av minner fra gode måltid og inspirerende reiser, med grønnsaker og matglede i sentrum”. Hun bygger merkevaren sin blant annet gjennom en blogg. www.julianeskokebok.no

I motsetning til “alle andre” matbloggere lar Juliane kameraet ligge, og tegner sine egne minner og assosiasjoner til matrettene.Vi laget en annerledes og “jordnær” profil i tett sammarbeid ned Juliane som var både kunde og kreativ kollaboratør. Med en stram fargepallett og fine illustrasjoner som fungerer sammen med Julianes egne pennetegninger har det blitt et særegent og personlig uttrykk.​

Byrå Kunder Produkter Tildelt År Kategori
InnoventiJuliane JosephsenKokebokBronse2018Håndverk

Nordfjord Folkehøgskule

Nordfjord Folkehøgskule har posisjonert seg som “friluftslivsskulen” blant norske følkehøyskoler. I et marked med hard konkurranse om søkerne, har Nordfjord blitt et tydelig valg for ungdom som ønsker å utforske friluftsliv. For å befeste og videreutvikle posisjonen i markedet, er nettstedet til skolen et viktig i verktøy i kommunikasjonen med potensielle elever.

Nettstedet er utformet som et magasin, ikke en tradisjonell informasjonsportal. Magasinformatet, med store bilder av høy kvalitet, gir en sanselig og emosjonell forsmak på hva Nordfjord kan tilby.

Skolen har lang tradisjon for fotokonkurranser, og flere av elevene og lærerne er dyktige fotografer. Nettstedet drar nytte av disse interne ressursene, og bruker fotografi til å presenterer livet og opplevelsene på skolen. At bildene er tatt av elevene selv, øker troverdigheten til skolen. Nettstedet er bygget opp slik at en elevredaksjon selv kan drifte og vedlikeholdet det. Malene legger til rette for bilder i fullskjermformat. Slik blir nettstedet blir et verktøy for å fortelle storslåtte historier om naturopplevelsene som venter elevene på Nordfjord.

Byrå Kunder Produkter Tildelt År Kategori
InnoventiNordfjord FolkehøgskuleNettsiderGull2018Digitale flater