BREEAM – NOR

Internasjonalt verktøy for sertifisering av bygg og byggeprosesser. Sertifiseringen består av 9 ulike punkter hvor et gitt antall av disse må imøtekommes for å bli sertifisert.

Skanska kom til Folk for å få hjelp til å oversette tekniske begreper til visuell kommunikasjon.

Etter noen skisserunder landet vi på å lage et ikonsystem, da dette ville være i tråd med Skanska sine visuelle retningslinjer og vil være anvendelig til ulike prosjekter og deres unike identieter.

Ikoner har blitt en slags esperanto for digitale flater og det har derfor oppstått en standard for hvordan ulike ord og utrykk oversettes til ikoner – bygget på visuelle klisjéer. Dersom man følger disse normene så har
man bedre mulighet for at bruker oppfatter ikonene lettere. Så kan man selvsagt skape egenart ved å variere med med valg av strek, form, tykkelse, farge m.m.

Vi valgte videre å gå for en løsning hvor hvert ikon er individuelle brikker i en større illustrasjon. Sammen danner de sin lille verden hvor alle ikoner er med på å skape helhet. Denne anvendes når man har muligheten til å fortelle om alle kategoriene i BREEAM-NOR.

Illustrasjonen kan være detaljrik,levende og leken, samt innholde supplerende elementer for å skape et komplett og visuelt spennende utrykk. En egen liten verden bestående av natur, gjenbruk, miljø, vann, økologi og omtanke for omgivelsene.Deretter kan man kan trekke ut gjeldende ikoner for hvert enkelt prosjekt slik at disse kan presenteres alene eller sammen med ett eller flere av sine søsken.

9 ulike ikoner med individuell betydning, men som totalt sett skal fortelle én og samme historie.Ikonsystemet med tilhørende beskrivelser har blitt godt mottatt også utenfor Skanska, og vil nå bli gjeldende utrykk for alle Breeam-Nor prosjekter.

Byrå Kunder Produkter Tildelt År Kategori
FOLKSkanskaIkonografiSølv2018Åpen klasse

Næringsmegleren

Landsdelens eneste megler som kun opererer innen næringsmarkedet. Etablert lokal/regional aktør med behov for en visuell overhaling. Bedriften har god erfaring og tung faglig kompetanse. De har som mål å være en utfordrer på nasjonalt plan.

Næringsmelgeren ønsker å bli oppfattet som; tillitsvekkende, seriøs, nytenkende, synlige, erfarne, hyggelige, dyktige, etterrettelige, resultatorienterte, humørfyllte og kvalitetsbevisste.

Med dette bakteppet har vi designet og utviklet en nettside som skal være selve flaggskipet i bedriftens visuelle kommunikasjon. Her skal man umiddelbart få følelsen av at man møter et seriøst og oppdatert fagmiljø – som tilbyr næringseiendommer til eie og leie.

Sidens overordnede mål:
Brukere skal til en hver tid enkelt finne hvilke næringseiendommer vi har tilgjengelig.
Sidene skal overbevise og betrygge besøkende om at dette ER riktig adresse for gode forretninger.

Andre mål for siten:

Dette skal være en bærebjelke i vår merkevarebygging og visuelle kommunikasjon og en ledestjerne i vår omdømmebygging. Her skal vi fremstå oppdaterte og solide. Sidene skal fremstå dynamiske.

Suksesskriterier for siden:

– Bruker tar kontakt via skjema eller kontakt/mailto-lenke

– Bruker ser på enkelteiendom – eller anvender eiendomsøk funksjon

– Bruker deler siden eller valgt innhold via mail eller SoMe

– Bruker returnerer til sidene

Byrå Kunder Produkter Tildelt År Kategori
FOLKNæringsmeglerenNettsiderSølv2018Digitale flater