Stine Sofie Foreldrepakke er et informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre. Programmet skal styrke foreldrerollen, gi støtte og verktøy til å håndtere det som er krevende, og forebygge situasjoner som er utrygge og farlige for barnet.

Programmet bygger på 10 smarte tips til småbarnsforeldre. Sammen med tipsene kommer flere filmer, en egen foreldre-app og ei foreldrebok. For jordmødre, leger, helsesykepleiere, barnepleiere og andre fagfolk vil programmet være et viktig samtaleverktøy i svangerskapsomsorgen, på sykehuset og på helsestasjonen etter fødsel. Foreldrepakken er et av tre prosjekter i Stine Sofies Livsløpsprogram. Prosjektene omhandler barn og foreldre fra før fødselen til barnehage og skolealder.

Bak Foreldrepakken ligger det lang jobb med strategi, workshops og navnevalg. Brukerintervjuer med vordende foreldre ga oss innsikt i målgruppenes faktiske behov. Kampanje materialet ble spesielt rettet mot fedre, som kan føle seg utelatt i kommunikasjon som handler om foreldrerollen. Foreldrene får kunnskap og konkrete tips i filmer, bøker og app rundt utfordringene de vil møte i småbarnslivet. De nøytrale figurene gjør at mange foreldre kan kjenne seg igjen i situasjonene som er illustrert. En myk og vennlig form gjør vanskelige tema, som vold mot barn, lettere å snakke om. Illustrasjonene skaper også en distanse som gjør det lettere å forholde seg disse temaene.

Juryens kommentar: Årets vinnerbidrag er godt gjennomført med et helhetlig særpreg. Kloke konseptuelle grep viser god bredde og presenterer et rikt univers.