Et spektakulært lysshow på fasaden til Kristiansand Domkirke. 3D mapping og animasjon. I 2019 lagde vi et nytt og utvidet show med nye effekter. Deriblant; fossen. Vann renner ut av klokken i tårnet og vannet treffer gesimser og karmer før det til slutt blir en stor foss. Også ny kirke i gull og små forbedringer hele veien. Vi inkluderte byens barn med en tegnekonkurranse for barnehage og førskolebarn. 3 vinnertegninger blir innlemmet i lysshowet. Showet blir vist på kirken ved hjelp av 3 projektorer på hver 30.000 lumens.

Showet skulle være spektakulært, men også skape følelsen av høytid og lage julestemning. Effekter og forslag ble forevist Kristiansand Domkirkes ledelse underveis i prosessen. Siden det er en kirke var det viktig å bruke kirkens iboende kraft i showet.