Stine Sofie Senteret er et nasjonalt senter for barn som er utsatt for vold eller overgrep. Voldsutsatte barn sliter ofte med å håndtere og forstå egne følelser. Dette kan føre til psykiske lidelser, skolefrafall. og i verste fall at de gjentar overgrepene de selv er blitt utsatt for. Stine Sofie Senteret hjelper barn å mestre egne følelser og håndtere vonde erfaringer. Slik blir barnet herre over eget liv. Filmen skal bidra til å fortelle om endringen og mestringen voldsutsatte barn kan oppleve på Stine Sofie Senteret Filmen, og gjøre senteret mer kjent hos fagfolk og berørte familier. Filmen blir sendt på TV på reklamefrie dager (helligdager i jul og påske).

Filmen etablerer «dragetemming» som metafor for arbeidet på Stine Sofie Senteret, og kommuniserer komplekse problemer kortfattet og emosjonelt. Dragene representerer vonde følelser som angst, sinne og skam. Når barnet temmer dragen, lærer det å forstå og leve med vonde følelser og minner. Det blir herre i eget liv.I filmen møter vi et barn som er alene i skogen med en vilter drage. En trygg og vennlig voksen fra Stine Sofie Senteret møter dem. Den voksne har også en drage, men den er tam. Sammen går de til senteret. Der møter de flere barn, som alle trener på å temme sine drager. Barnet opplever at det ikke er alene, og at det klarer å temme dragen sin.

Juryens kommentar: Årets gullvinner er en fin løsning på vanskelig tematikk. Den gode metaforbruken forsterkes gjennom illustrasjonene og formidler mye på en kort og elegant måte.