Agder Renovasjon har en godt etablert identitet med folkelig og humørfylt illustrasjon som et viktig virkemiddel for å inspirere innbyggerne til økt miljøansvar. Illustrasjonene utvikler seg i takt med selskapet og representerer den positive forvandlingen til Agder Renovasjon, som går fra å være en søppelplass til et Grønt kompetanse-og formidlingssenter. Bedriften får en stadig viktigere rolle i formidlingen av gode holdninger knyttet til miljøansvar.

Den jordnære og fargerike identiteten er lett å forstå og snakker til alle typer mennesker i samfunnet. Formspråket er inspirert av natur og eventyr og underbygger positiv forvandling. De gir gode assosiasjoner, personlighet og varme til det nye bygget, og omgivelsene. Et folkelig og humørfylt språk forsterker uttrykket. Vi valgte å kalle avfallsmottaket «Miljøpark» fremfor avfallsmottak. Dette passer bedre med bedriftens visjoner som besøkssted og formidlingssenter for barn og voksne.

Juryens kommentar: Årets vinner er et sjarmerende konsept og et imponerende stykke arbeid, hvor identiteten er tatt ut i mange flater på en eksepsjonell god måte.