Vest-Agder fylkeskommune ønsket å øke publikums kunnskap om hva en Byvekstavtale er og hvordan den fungerer. Hensikten var å skape forståelse for de virkemidlene en Byvekstavtale krever lokalt for å motta statlige
tilskudd til utvikling av infrastruktur i bystrøk. Her inngår upopulære tiltak som bompenger og færre
parkeringsplasser i sentrum. Målgruppen var voksne i 35-55 årsalderen som utgjør den største gruppen privatbilister.

Undersøkelser viste at det brede publikum hadde lite kunnskap om begrepet Byvekstavtale. Det er tungt og krevende å forklare med ord. Vi konkluderte med at en animasjon kunne gjøre jobben mer effektivt enn artikler i brosjyrer og på nett. Vår ambisjon var å fortelle hele historien audiovisuelt på under to minutter.

Vi utarbeidet et minimalistisk regions-univers hvor handling og historien fortelles. Budskapet er forenklet for å nå bredt ut til målgruppen. Den appellerer til fellesskapsfølelse (byen vår) og vår kollektive vilje til å bidra lokalt for å sikre et bedre miljø og unngå økt biltrafikk.