Fire eneboliger i høy prisklasse, rettet mot privatpersoner med god økonomi.

Dette er ikke vanlige boliger, det ønsket vi å formidle i et uvanlig prospekt: Limbundet hardback med tekstiltrekk i format av en LP. Tilgift ved boligkjøp er vi normalt skeptiske til, men her valgte vi å legge ved Joni Mitchells LP «Blue» bak i prospektet, og tilby platespilleren Technics SL-1210 GR og et vinylbord håndlaget av møbelsnekker Stian Herdal til alle som nynner «Summertime» ved innflytting.