Næringsmegleren

Landsdelens eneste megler som kun opererer innen næringsmarkedet. Etablert lokal/regional aktør med behov for en visuell overhaling. Bedriften har god erfaring og tung faglig kompetanse. De har som mål å være en utfordrer på nasjonalt plan.

Næringsmelgeren ønsker å bli oppfattet som; tillitsvekkende, seriøs, nytenkende, synlige, erfarne, hyggelige, dyktige, etterrettelige, resultatorienterte, humørfyllte og kvalitetsbevisste.

Med dette bakteppet har vi designet og utviklet en nettside som skal være selve flaggskipet i bedriftens visuelle kommunikasjon. Her skal man umiddelbart få følelsen av at man møter et seriøst og oppdatert fagmiljø – som tilbyr næringseiendommer til eie og leie.

Sidens overordnede mål:
Brukere skal til en hver tid enkelt finne hvilke næringseiendommer vi har tilgjengelig.
Sidene skal overbevise og betrygge besøkende om at dette ER riktig adresse for gode forretninger.

Andre mål for siten:

Dette skal være en bærebjelke i vår merkevarebygging og visuelle kommunikasjon og en ledestjerne i vår omdømmebygging. Her skal vi fremstå oppdaterte og solide. Sidene skal fremstå dynamiske.

Suksesskriterier for siden:

– Bruker tar kontakt via skjema eller kontakt/mailto-lenke

– Bruker ser på enkelteiendom – eller anvender eiendomsøk funksjon

– Bruker deler siden eller valgt innhold via mail eller SoMe

– Bruker returnerer til sidene

Byrå Kunder Produkter Tildelt År Kategori
FOLKNæringsmeglerenNettsiderSølv2018Digitale flater