Farsund og Lista Idrettsklubb Identitet

FLIK er den nye idrettsklubben i Farsund kommune etter at flere klubber og idrettslag har gått sammen om å gi et felles idrettstilbud. Havdur Design ble invitert i en logokonkurranse. Prosjektet var å lage en logo. Men vi ønsket å utfordre klubben videre til å skape en større profil som ville gi de en tydeligere merkevare. Dette omfattet da flere designelementer og en visuell identitet for FLIK.

Målgruppen er alle medlemmer og lokalsamfunnet i Farsund kommune. Dette gjelder alle fra idrettsbarn og -voksne til aktuelle sponsorbedrifter. Med vår løsning ønsket vi å skape engasjement og gi en ny giv for alle de som er involvert i klubben.

I vår forundersøkelse sjekket vi andre profiler og ser en stadig modernisering av logoer av kjente store klubber, jf. Juventus, Start etc.

Logo består av en F (for FLIK) som vi har tilsatt bevegelse (skråstilt) og gitt en atletisk utforming for å assosiere flere idretter. Logoformen skal være enkel for å kunne benyttes til alle flater, trykk og digitalt, og være kostnadsbesparende til feks. folie og brodering.

Logoformen er også utgangspunkt for designelementer i drakt. Denne utgjør de diagonale linjene i drakt. I tillegg har vi lagt til en bølgeform som man skal benytte i materiell som skal fortelle at Farsund er en kystkommune. Bølgen skal også gi assosiasjoner til idrett/mennesker og består av små sirkler hentet fra hodet til symbol.

Byrå Kunder Tildelt År Kategori
Havdur DesignFLIK (Farsund og Lista Idrettsklubb)Sølv2019Identitet - Grafisk design