Annonse for Oslo Vinterpark. Rykket inn umiddelbart da snøleggingen satte i gang i midten av desember. Enkelt fortalt med å utnytte avisers hvite bakgrunn og kun en snødekt logo.